TRUE TO THIS info@volcomstore.cz +420 222 232 027
Tabulka velikostí

Lorem ipsum dolor sit amet. Shop Store test text.

Zde bude článek

Lorem ipsum dolor sit amet. Shop Store test text.

Platba kartou

Lorem ipsum dolor sit amet. Shop Store test text.

Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Náš obchod jako jeden z mála svého druhu disponuje kompletním skladem, proto ve své nabídce nabízíme vždy jen zboží skladem dostupné. Přehled dostupnosti zboží je uveden vždy v jeho detailu. Pomocí výběrového tlačítka tedy označte Vámi vybranou barevnou či velikostní variantu a pomocí odkazu "přidat do nákupního košíku" vložte do nákupního košíku. Chcete-li koupit více kusů stejného zboží, nemusíte opakovat tento krok, Vámi požadovaný počet kusů stejného zboží budete mít možnost upravit později v detailu nákupního košíku, který se Vám zobrazí vždy po přidání nového zboží nebo stiskem odkazu košík v hlavním menu, v pravé horní části stránky. Je-li Váš výběr ukončen a veškeré požadované zboží jste vložili do nákupního košíku, klikněte na odkaz "košík". Objeví se detail nákupního košíku. Nyní je možné upravit množství objednaného zboží nebo některé položky úplně vyřadit pomocí stisku tlačítka "smazat". V detailu nákupního košíku se Vám také zobrazí fakturační adresa a adresa dodání, kterou jste zadali při Vaší registraci. Obě adresy zkontrolujte a pokud již některá z uvedených adres neodpovídá skutečnosti, upravte tyto údaje pomocí odkazu "profil uživatele". Po této kontrole klikněte na tlačítko "objednat". Jestliže byla úspěšně odeslána, zobrazí se Vám stránka s potvrzením a současně je Vám odeslán e-mail s plným znění Vaší objednávky. V tuto chvíli je objednávka dokončena a zboží je objednáno. Pokud neobdržíte e-mail s potvrzením objednávky, zkontrolujte v profilu uživatele Vaší e-mailovou adresu, případně nás kontaktujte. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu Mysticskateshop.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.


ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

 

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem do 30 dnů od data doručení. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívající ve hře nebo loterii.

UPLATNĚNÍ ROZPORU S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu, zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující od smlouvy odstoupit.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. 2. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
3. Je-li zboží doručováno na zadanou adresu jiným smluvním přepravcem, je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím ani přepravcem uznány.
4. V případě přepravní škody uchovejte obal v němž je zboží přepravováno pro případnou fotodokumentaci. 5. Při osobním odběru zboží je kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u prodávajícího později nebudou prodávajícím uznány. 6. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.mysticskateshop.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. 7. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Mystic skates s.r.o., Štěpánská 37, 110 00 Praha 1, resp. na e-mailové adrese: info@mysticskateshop.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
8. Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
9. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu a záruční list. Zboží zaslané do servisního střediska musí být v úplném stavu včetně manuálů, kabelů a ostatního příslušenství.
10. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
11. Prodávající má právo potvrdit záruční list pouze v případě, že jsou splněny všechny ostatní podmínky určené výrobcem (například odborná instalace). Právo na záruku zaniká, pokud kupující takové podmínky nesplnil.
12. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
13. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba na veškeré spotřební zboží je 24 měsíců.